Μηνιαία αρχεία: Φεβρουάριος 2016


Αντιστοίχηση εικόνων με ήχους


Η εφαρμογή με κατ.ζώα


Η εφαρμογή με άγρια ζώα


Η εφαρμογή με μουσικά όργανα

Οδηγίες χρήσης σε video

Αντιστοίχηση ήχων με ζώα, άγρια ζώα και μουσικά όργανα
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στη σειρά αυτή των εφαρμογών, ο μαθητής ακούει το ονόματα ή τις φωνές μουσικών οργάνων ή ζώων (κατοικίδιων ή άγριων) και προσπαθεί να αντιστοιχήσει την κάθε εικόνα στον ήχο της. Αριστερά της οθόνης εμφανίζονται έξι (6) διαφορετικές εικόνες που ανήκουν όμως σε μια θεματική κατηγορία. Δεξιά της οθόνης υπάρχουν αντίστοιχες θέσεις υποδοχής των εικόνων. Ο μαθητής κάνοντας κλικ στις «κίτρινες φατσούλες» ή στα μεγάφωνα ή στις λέξεις που βρίσκονται στο κέντρο κάθε θέσης υποδοχής, ακούει μία φωνή ή ένα όνομα που αντιστοιχεί σε μία από τις εικόνες αριστερά. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάρει να σύρει και να αφήσει την εικόνα αυτή στη σωστή υποδοχή. Με τη ολοκλήρωση και των 6 αντιστοιχήσεων η εφαρμογή εμφανίζει μια νέα ομάδα εικόνων. Η διάρκεια του παιχνιδιού είναι 1 λεπτό. Στη διάθεσή μας όμως υπάρχει και ένας εφεδρικός χρόνος 8 δευτερολέπτων. Εάν μέσα σε αυτά τα 8 δευτερόλεπτα καταφέρουμε να αντιστοιχήσουμε μια εικόνα με τον ήχο της ο εφεδρικός χρόνος ανανεώνεται και ο βασικός χρόνος του παιχνιδιού δεν μειώνεται. Εάν όμως τελειώσει ο εφεδρικός χρόνος τότε αρχίζει να μειώνεται ο βασικός χρόνος του παιχνιδιού. Με κάθε σωστή αντιστοίχηση κερδίζουμε 5 βαθμούς ενώ με κάθε λάθος χάνουμε 1 βαθμό. Το παιχνίδι τελειώνει και σταματάει ώστε να δούμε το score που κάναμε, όταν μηδενισθεί ο βασικός χρόνος του ενός (1) λεπτού. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Με το πάτημα του πράσινου κουμπιού, ενεργοποιούμε τα επίπεδα βοήθειας. 1ο επίπεδο βοήθειας: Αυξάνεται ο εφεδρικός χρόνος από 8 σε 12 δευτερόλεπτα, ενώ στις εσοχές εμφανίζονται οι λέξεις που αντιστοιχούν στις εικόνες και αναπαράγεται όχι η φωνή του κάθε μουσικού οργάνου ή ζώου αλλά το όνομά του, κερδίζοντας όμως μόνο 3 βαθμούς για κάθε σωστή αντιστοίχηση. 2ο επίπεδο βοήθειας: Επιπλέον της πρώτης βοήθειας υποδεικνύεται και η εικόνα που αντιστοιχεί στον ήχο που επιλέξαμε κερδίζοντας όμως μόνο 1 βαθμό για κάθε σωστή αντιστοίχηση. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής, Α΄δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.
Επιστροφή