Τα νέα μας


Σύνθεση εικόνων   Ενημερώθηκε πρόσφατα !


Εκτέλεση εφαρμογής

Σύνθεση εικόνων
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στην οθόνη εμφανίζονται εννέα (9) κομμάτια τεσσάρων εικόνων ανακατεμένων μεταξύ τους των οποίων η ολοκληρωμένη μορφή, παρουσιάζεται στη δεξιά στήλη. Με κάθε αριστερό κλικ του ποντικιού σε ένα από τα εννέα τμήματα, παρουσιάζεται και ένα τμήμα της κάθε εικόνας. Έχοντας αποφασίσει την εικόνα που θέλουμε, προσπαθούμε να φέρουμε στην επιφάνεια και τα εννέα κομμάτια της. Όταν αυτή ολοκληρωθεί τότε ζωντανεύει ηχητικά. Στη συνέχεια τα τμήματα ανακατεύονται εκ νέου με τυχαία σειρά για να σχηματίσουμε την επόμενη εικόνα. Για κάθε εικόνα που συνθέτουμε σηκώνεται και ένα από τα 10 σκαντζοχοιράκια στο πάνω μέρος της οθόνης. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Εξαφανίζει και εμφανίζει το περίγραμμα γύρω από τα κομμάτια των εικόνων. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Παζλ εικόνων
Εκτέλεση εφαρμογής

Παζλ εικόνων με ζώα
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στην εφαρμογή, ο χρήστης προσπαθεί να συνθέσει τέσσερεις διαφορετικές κυκλικές εικόνες ζώων που είναι χωρισμένες σε 9 κομμάτια που οι περισσότερες πλευρές τους είναι ευθείες γραμμές ώστε να είναι εύκολη η σύνθεσή τους. Στο αριστερό τμήμα της οθόνης εμφανίζεται μια εσοχή με υδατογραφημένη την κάθε εικόνα. Από το δεξί τμήμα της οθόνης, ο χρήστης με αριστερό κλικ, θα πάρει, θα σύρει και θα αφήσει το κάθε κομμάτι στη θέση του. Ολοκληρώνοντας την εικόνα ακούγεται η φωνή του κάθε ζώου και η εφαρμογή περνάει στην επόμενη εικόνα. Για κάθε κομμάτι μιας εικόνας που βάζουμε σωστά κερδίζουμε 2 βαθμούς, ενώ για κάθε λάθος χάνουμε έναν βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη εικόνα. Ροζ: Στη θέση της υδατογραφημένης εικόνας εμφανίζεται το περίγραμμα των τμημάτων της και το αντίστροφο. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Αντιστοιχίες σχημάτων 2
Εκτέλεση εφαρμογής

Τρεις προσθετέοι
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Στην οθόνη εμφανίζονται 6 σχήματα με διαφορετικό χρώμα το καθένα και 6 υποδοχές με εσοχές που αντιστοιχούν στα σχήματα αυτά. Το παιδί καλείται να πάρει και να σύρει το κάθε σχήμα και να το αφήσει στη σωστή υποδοχή του σχήματος. Σε περίπτωση λάθους το σχήμα επιστρέφει στην αρχική του θέση. Όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση όλων των σχημάτων στη σωστή θέση, τότε τα σχήματα αντικαθίστανται με άλλα. Συνολικά εμφανίζονται 5 ομάδες από 6 διαφορετικά σχήματα τη φορά με αυξανόμενη δυσκολία που εναλλάσσονται μεταξύ τους. Κερδίζουμε 2 βαθμούς με κάθε σωστή τοποθέτηση ενός σχήματος και χάνουμε 1 βαθμό με κάθε λάθος τοποθέτηση. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αλλάζουμε την ομάδα των σχημάτων. Ροζ: Ενεργοποιούμε την βοήθεια με ένα κινούμενο καρτούν που μας υποδεικνύει που να τοποθετήσουμε το σχήμα που πήραμε. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Μαζεύουμε τις μπάλλες
Εκτέλεση εφαρμογής

Μαζεύουμε με το αυτοκίνητο τις πράσινες και τις κόκκινες μπάλλες.
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Η οθόνη είναι γεμάτη από πολλές διάσπαρτες μπάλες που είναι αρχικά πράσινες και ένα μικρό αυτοκίνητο που κινείται χορεύοντας. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, ο μαθητής μετακινεί το αυτοκίνητο προσπαθώντας να ακουμπήσει όλες τις πράσινες μπάλες στην οθόνη οι οποίες αλλάζουν χρώμα και γίνονται κόκκινες. Όταν τελειώσει με όλες τις πράσινες μπάλες, θα πρέπει να επαναλάβει τις ίδιες κινήσεις για να εξαφανίσει όλες τις κόκκινες μπάλες και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Όσο διαρκεί το παιχνίδι, ένας μετρητής μετράει ανάποδα από το 200 και σταματάει όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αυτό είναι και το σκορ του παιχνιδιού. Κύριος στόχος του μαθητή είναι να μαζέψει τις πράσινες και κόκκινες μπάλες πριν ο χρόνος τελειώσει και οι μπάλες εξαφανισθούν. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Σκάσε τα μπαλόνια
Εκτέλεση εφαρμογής

Τρεις προσθετέοι
Θεματική Ενότητα: Δεξιότητες και πρώτη επαφή και χρήση των Η/Υ. Άσκηση για την κίνηση του ποντικιού προς όλες τις διευθύνσεις και χρήση του αριστερού κλικ. Το παιχνίδι παίζεται σε 2 φάσεις. Στην Πρώτη φάση εμφανίζονται διάσπαρτα μπαλόνια στην οθόνη σε σταθερή πάντα θέση. Ο χρήστης πρέπει να πάει πάνω από κάθε μπαλόνι και να το σκάσει. Μετά από 3 επαναλήψεις το παιχνίδι προχωράει στην επόμενη φάση. Στη δεύτερη φάση τα μπαλόνια είναι κινούμενα και βγαίνουν από το κάτω μέρος της οθόνης σε τυχαίες θέσεις με κίνηση προς τα επάνω, στην αρχή αργά και κατόπιν πιο γρήγορα. Ο χρήστης θα πρέπει να προλάβει να σκάσει όσα περισσότερα μπορεί σε καθορισμένο χρόνο. Το παιχνίδι διαρκεί 2 λεπτά. Για κάθε μπαλόνι που σκάει κερδίζουμε 1 βαθμό ενώ για κάθε μπαλόνι που ξεφεύγει χάνουμε 1 βαθμό. Κουμπιά: Κόκκινο:Βγαίνουμε από το παιχνίδι. Πορτοκαλί:Αρχίζει την εφαρμογή από την αρχή μηδενίζοντας χρόνο και βαθμούς. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά ειδικής και προσχολικής αγωγής. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Τρεις προσθετέοι στη 10αδα ή στην 20αδα

Τρεις προσθετέοι
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Πράξεις μέσα στην 20αδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια πράξη πρόσθεσης με τρεις προσθετέους. Ζητούμενο είναι το άθροισμα ή ένας από τον 2ο ή 3ο προσθετέο. Η απάντηση δίνεται με ένα κλικ στους αριθμούς στο κάτω μέρος της οθόνης. Μπορούμε να επιλέξουμε το άθροισμα να είναι ένας αριθμός μέσα στην εικοσάδα ή ένας αριθμός μέσα στην δεκάδα. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση με ζητούμενο το άθροισμα κερδίζουμε (2) βαθμούς. Στη σωστή απάντηση με ζητούμενο τον 2ο ή τον 3ο προσθετέο κερδίζουμε (5) βαθμούς. Μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Πορτοκαλί: (Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις με άθροισμα μέσα στη δεκάδα ή την εικοσάδα, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ: Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το άθροισμα ο 3ος ή ο 2ος προσθετέος. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Στην έκδοση για τον δάσκαλο (εκπαιδευτικό εργαλείο) δεν υπάρχουν οι ενδείξεις χρόνου και βαθμών. Επιπλέον, όταν ολοκληρωθεί μια άσκηση, η εφαρμογή δεν περνάει αυτόματα στην επόμενη δίνοντας χρόνο στο δάσκαλο να βοηθήσει το μαθητή περνώντας στην επόμενη άσκηση με το πάτημα του πορτοκαλί κουμπιού. Τέλος, κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και σέρνοντας το ποντίκι στη περιοχή των αριθμών, ο δάσκαλος ιχνογραφεί με κόκκινο χρώμα που σβήνει προοδευτικά μόνο του, ώστε να μπορεί να τραβήξει την προσοχή του μαθητή στα σημεία που επιθυμεί. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής αγωγής – A΄ & Β΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Βάλε τόσα…όσα λέει ο αριθμός.

Βάλε τόσα...όσα...
Θεματική Ενότητα: Προμαθηματικές έννοιες – Αισθητοποίηση των αριθμών 1-5. Στο κέντρο και δεξιά της οθόνης υπάρχει ένα ευδιάκριτο πλαίσιο με εσωτερικό λευκό χρώμα διαφορετικό από αυτό του συνολικού background. Στο κάτω μέρος της οθόνης και στα αριστερά εμφανίζεται τυχαία ένας αριθμός από το 1 έως το 5 και προς τα δεξιά ένα καλάθι γεμάτο μπάλες. Ο χρήστης πρέπει να πάρει από το καλάθι, να σύρει και να αφήσει (drag n drop) μέσα στο άσπρο πλαίσιο, τόσες μπάλες, όσες γράφει ο αριθμός (από το 1 έως και το 5). Όταν θελήσει να βγάλει μια μπάλα από το πλαίσιο, απλά τη σέρνει έξω από αυτό και η μπάλα επιστρέφει στο καλάθι. Έχοντας βάλει την σωστή ποσότητα και μετά από 2 δευτερόλεπτα χωρίς να κάνει καμία ενέργεια, η ποσότητα κλειδώνει και ο χρήστης ακούει την ποσότητα που έβαλε με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται από την αρχή. Με κάθε κλείδωμα ποσότητας κερδίζουμε ένα βαθμό με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται μετά από 5 λεπτά. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Πορτοκαλί: Μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Μωβ: Αλλάζει το χρώμα ( 4 διαθέσιμα) από τις μπάλες που παίρνει ο χρήστης. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Στην έκδοση για το δάσκαλο (εκπαιδευτικό εργαλείο) δεν υπάρχουν οι ενδείξεις χρόνου και βαθμών. Επιπλέον με το πάτημα του ροζ κουμπιού, μαζί με την αλλαγή χρώματος στις μπάλες, εμφανίζεται και μια αριθμογραμμή που καθιστά την διαδικασία ευκολότερη. Όταν ολοκληρωθεί μια άσκηση, η εφαρμογή δεν περνάει αυτόματα στην επόμενη δίνοντας χρόνο στο δάσκαλο να βοηθήσει το μαθητή περνώντας στην επόμενη άσκηση με το πάτημα του πορτοκαλί κουμπιού. Τέλος, κρατώντας πατημένο το αριστερό κλικ και σέρνοντας το ποντίκι στη λευκή περιοχή της οθόνης, ο δάσκαλος ιχνογραφεί με κόκκινο χρώμα που σβήνει προοδευτικά μόνο του, ώστε να μπορεί να τραβήξει την προσοχή του μαθητή στα σημεία που επιθυμεί. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Ευέλικτη αφαίρεση στην πεντάδα

Ευέλικτη αφαίρεση με αριθμούς από 0-5.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια τυχαία πράξη αφαίρεσης στην πεντάδα. Ζητούμενος αριθμός μπορεί να είναι εκτός από το υπόλοιπο και κάποιος από τους μειωτέο και αφαιρετέο.. (Η επιλογή γίνεται με το ροζ κουμπί). Στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι μπάλες των αριθμών στις οποίες ο μαθητής κάνει κλικ για να δώσει την απάντηση. Στη λανθασμένη απάντηση χάνουμε (1) βαθμό από το συνολικό σκορ. Στη σωστή απάντηση κερδίζουμε (2) βαθμούς αν ζητούμενο είναι το υπόλοιπο, (4) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο αφαιρετέος και (5) βαθμούς αν ζητούμενος είναι ο μειωτέος. Μετά τον ήχο επιβράβευσης η εφαρμογή προχωράει στην επόμενη πράξη.Το παιχνίδι έχει διάρκεια 5 λεπτών. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Πορτοκαλί: (Διπλός ρόλος) Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού επιλέγουμε πράξεις χωρίς τον αριθμό (0) και το αντίστροφο, ενώ με το τέλος του διαθέσιμου χρόνου, αρχίζουμε το παιχνίδι από την αρχή. Μωβ: Επιλέγουμε ο ζητούμενος αριθμός να είναι εκτός από το υπόλοιπο και κάποιος από τους μειωτέο και αφαιρετέο. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Οι αριθμοί έως το 20 και το ψαράκι

Οι αριθμοί και το ψαράκι (παιχνίδι).
Θεματική Ενότητα: Παιχνίδια και μαθηματικά. Στην οθόνη και σε εικόνα βυθού εμφανίζονται οι αριθμοί από το 1 έως το 20 ανακατεμένοι σε συγκεκριμένες και συμμετρικές θέσεις. Χρησιμοποιώντας το ποντίκι, ο χρήστης οδηγεί ένα ψαράκι ώστε να «φάει» τους αριθμούς από το 1 ως το 20 με τη σειρά. Κάθε αριθμό που καταφέρνει να φάει, αυτός μπαίνει στην ουρά του ψαριού και το ακολουθεί μαζί με τους υπόλοιπους. Στην οθόνη εμφανίζονται και σουπιές οι οποίες κυνηγούν το ψαράκι και με κάθε επαφή τους τρώνε και από έναν αριθμό από την ουρά του ψαριού, αριθμό τον οποίο θα πρέπει και πάλι να μαζέψει. Όσο πιο γρήγορα φτάσει στο 20, τόσο μεγαλύτερο είναι το σκορ. Το παιχνίδι έχει διάρκεια 200 δευτερολέπτων και τελειώνει όταν ο μαθητής μαζέψει όλους τους αριθμούς κερδίζοντας (1) βαθμό για κάθε αριθμό που μαζεύουμε και χάνοντας (1) βαθμό για κάθε αριθμό που χάνουμε. Στο τελικό σκορ προστίθεται και το υπόλοιπο του χρόνου που έμεινε. Υπάρχουν διαθέσιμα 2 κουμπιά: Με το πορτοκαλί κουμπί μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.

Πρόσθεση στην πεντάδα με το ελικόπτερο!

Πρόσθεση με το ελικόπτερο.
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά – Πρόσθεση στην πεντάδα. Στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται μια πράξη πρόσθεσης με ζητούμενο το άθροισμα και τον μαθητή να δίνει την απάντηση του κάνοντας κλικ σε έναν αριθμό από τους 1-5 που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αν η απάντηση είναι σωστή, ένα ελικόπτερο έρχεται και μεταφέρει τον αριθμό που επιλέξαμε στη θέση του αθροίσματος και η εφαρμογή προχωρά στην επόμενη πράξη. Σε περίπτωση λανθασμένης απάντησης, η πράξη προφέρεται ηχητικά και ταυτόχρονα παρουσιάζεται και ποσοτικά. Αμέσως μετά επαναλαμβάνεται η ίδια πράξη. Η εφαρμογή απεικονίζει τα σύνολα των σωστών και των εσφαλμένων απαντήσεων έχοντας κυρίως τη μορφή ενός εκπαιδευτικό εργαλείου παρά ενός παιχνιδιού. Υπάρχουν διαθέσιμα 3 κουμπιά: Με το πορτοκαλί κουμπί μηδενίζει το παιχνίδι και αρχίζει από την αρχή. Πατώντας το μωβ κουμπί, επιλέγουμε πράξεις με ή χωρίς να περιέχουν τον αριθμό (0). Πατώντας το κόκκινο κουμπί, βγαίνουμε από το παιχνίδι. Οnline εκπαιδευτικό παιχνίδι για παιδιά Ειδικής και προσχολικής Αγωγής – A΄ δημοτικού. Μπορεί να "τρέξει" σε λειτουργικό Windows, Android, IOS, Mac OS, Linux.