Εγγραφή


Όλες οι εγγραφές και οι ανανεώσεις συνδρομής γίνονται πλέον στην ιστοσελίδα kidmedia.gr:
https://www.kidmedia.gr/register
Οι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στην Κύπρο έχουν ήδη μεταφερθεί και στην νέα ενοποιημένη ιστοσελίδα της Kidmedia.
Η παρούσα ιστοσελίδα θα παραμείνει σε λειτουργία έως το τέλος του 2021.